16-02-2014
Sikkerhedsdatablade  
Vi har nu fået opdateret og oprettet sikkerhedsdatablade
Læs mere
10-01-2014
Ny formulering  
som reducerer risikoen for kvælstoftab. For yderligere
Læs mere


Onlinebestilling

Jeg er glad for Flex Gødnings initiativ. I foråret, og specielt de dage vi sår, er der meget travlt i marken med planlægning af maskinerne, forsyning af såsæd etc.

Derfor er det en stor fordel, at jeg nu om aftenen, når der er mere ro, kan planlægge og bestille de næste dages behov af gødning.

Fittings
Download vores sortiment
indenfor fittings (pdf)

Fittings kan bestilles via "kontakt os".

24 timers
bestilling online
Én kontakt
– færre misforståelser
Hurtigere og mere
præcis levering
Under 2 timers kørsel
øst for Storebælt
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027